گوگل ۳ گزارش جدید سرچ کنسول را معرفی کرد

گوگل ۳ گزارش جدید به سرچ کنسول خود اضافه نموده که همگی مربوط به structured data می باشند.

گزارش پیشرفت جدید گوگل با عنوان Sitelinks searchbox و Logo که از نوع داده های ساختاریافته (structured data) هستند به گزارش های موجود از قبیل Recipe (دستور آشپزی)، Evenet (رویداد) و Job Posting (آگهی استخدام) و دیگر و انواع این داده ها پیوستند.

این گزارشات روند کلی ارور ها، اخطار ها و همچنین آیتم های valid یا معتبر در یک سایت را نشان می دهند. همچنین این گزارشات خطاها و پیغام های اخطار را برای هر صفحه به طور جداگانه هم نمایش می دهند.

در عکس زیر می تواند نمونه ای از این گزارش را ملاحظه کنید.

کاربران می توانند با کلیک بر روی باکس های رنگی، مشکلات هر بخش را به صورت جداگانه بررسی کنند. همچنین با کلیک روی ردیف های زیرین می توان دریافت که کدام صفحات به طور مشخص با مشکل رو به رو شده اند.

گزارش جدید که گزارش سوم است، Unparsable Structured Data نام دارد.

گوگل در این باره توضیح داده :

“We are also happy to launch the Unparsable Structured Data report, which aggregates parsing issues such as structured data syntax errors that prevented Google from identifying the feature type. That is the reason these issues are aggregated here instead of the intended specific feature report.”


” ما خوشحال هستیم که گزارش Unparsable Structured Data را راه اندازی کرده ایم، این گزارش جهت نشان دادن مشکلات parsing مثل خطاهای syntax (خطاهای نوشتاری) در structured data و جهت جلوگیری از شناسایی نوع ویژگی (نوع داده ساختاریافته) توسط گوگل است. این به همین خاطر است به جای گزارش موردی خاص، این مشکلات اینجا جمع آوری و قرار داده شده اند.”

به عبارت دیگر، کاربران می توانند با بررسی این گزارش ببینند که structured dataای که در سایت بکار گرفته اند را گوگل توانسته شناسایی کند یا با parsing error مواجه شده است.

این هم نمونه ای از گزارش جدید:

گزارش unparsble

تمام آیتم های این گزارش خطا هستند. این گزارش شامل  warning (اخطار) یا valid items (آیتم های معتبر) نمی باشد. پیدا کردن یک خطای parsing می تواند باعث فرصت های بیشتری جهت افزایش rich results یا نتایج غنی برای یک سایت باشد.

فراموش نکنید که هرگاه یکی از مشکلات نمایش داده شده در گزارش Unparsable Structured Data را برط رف نمودید حتما URL را در بخش structured data testing tool تست نمایید تا از کار خود اطمینان حاصل کنید. این کار به شما اجازاه می دهد تا از تایید رفع مشکل خود مطلع شوید.

برای اطلاعات بیشتر می توانید به مراجعه help center article نمایید.

منبع : https://www.searchenginejournal.com/google-introduces-three-new-search-console-reports/306137/

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.